Företagskunder är välkomna att handla hos oss.

Beställningen kan göras via e-post. Vi behöver följande information från dig:

- Produkter som ska beställas och kvantiteter.
-Leveransadress och telefonnummer.
- E-postadress för att ta emot fakturan och faktureringsadressen (om den skiljer sig från leveransadressen).
- FO-nummer.

Vi lägger till ett faktureringstillägg på 100 kr på fakturan. Vänligen ange i e-postbeställningen att du accepterar faktureringstillägget.

Avsändaren av fakturan är Domus Taberna Oy, finska FO-nummer 2986916-4.

info@seniorernasbutik.se