Artros i tummen och fingrarna

Artros i händerna är en vanlig sjukdom som ökar med åldern, särskilt hos kvinnor. Utöver detta bidrar en långvarig och upprepad stresskada till att utsätta ledytorna för slitage. Artros i handen utvecklas oftast i tummens basled samt i fingrarnas spets och mittled. Artros orsakar initialt smärta och svullnad. Det gör lederna stelare, gör dem instabila och försvagar kraften. Symtom börjar ofta långsamt och fortskrider med vågor av intensiva smärtstadier med små asymptomatiska tillfällen.  Stark ansträngning förvärrar symtomen, som emellertid oundvikligen ökar med åren. När det fortskrider utvecklar slitastros knutar och feljusteringar i fingrarna. Som ett resultat av artros i tumledets basfog, minskas kraftnivån och rotationsrörelsen för tummen, rörelserna blir även smärtsamma. Symtom på artros i handen försämrar livskvaliteten och i värsta fall orsakar oförmåga att arbeta.

 

Artros diagnostiseras baserat på symtom, klinisk bild och röntgenupptäckt. Hittills finns det ingen effektiv läkemedelsbehandling mot artros. Symtom kan lindras med fysioterapi, NSAID-preparat, kortisoninjektioner och olika sprintar för att stödja lederna. Den terapeutiska effekten av platta är bäst vid artros i tummens basled. Behandlingen utförs med hjälp av en platta som håller tummen på plats under tre veckor, varefter användningen av plattan gradvis minskas när symtomen avtar. Detta lindrar symtomen hos de flesta patienter.

 

Fysioterapi kan förbättra muskelstyrkan, ledens rörelseomfång och styrkan i tummens basled.  Övningarna stärker tumförlängare såväl som handledsförlängare samtidigt som motståndet hålls lätt.

 

Om symptom kvarstår trots behandlingsåtgärderna är det även möjligt att behandla lederna kirurgiskt, till exempel med förstärkningskirurgi.

Läser in...